Pernil de bodega MONTIBERIA

COMPOSICIÓ


Pernil de bodega gras de Segovia, tall en V, Montiberia, 12 mesos de curació, de 6,25 a 6,75 kg.